SQL kurs

U danasnje vreme baviti se ozbiljno analizom podataka gotovo je nemoguće bez poznavanja SQL jezika (Structured Query Language). Zahtevi po pitanju veština i znanja koje jedan analitičar treba da ispuni su sve veći i zahtevniji ali je gotovo po pravilu SQL obavezna i podrazumevana stavka u CV-u.
Za svakog ko želi svoju karijeru da usmeri u data science, AI (Artificial intelligence), ML (Machine learning) SQL je jedan od osnovnih koraka koji se mora savladati. Čak i ako se želi ostati na nivou klasičnog analitičara SQL je nešto što ne bi trebalo da zaobidjete.

Poznavanje SQL jezika daje vam odredjenu samostalnost i nezavisnost u radu. Sami možete čitati podatke iz baze, organizovati ih u odgovarajuće tabele koje se dalje mogu koristiti za pravljenje izveštaja. Dinamički izveštaji i dashboard-i poznavanjem SQL-a i mogućnošću povezivanja, direktno ili indirektno, na bazu dobijaju potpuno novu dimenziju i punu snagu automatizacije.