KURS RAČUNARA (MS Office)

Ovaj kurs je nastao kao odgovor na potrebe klijenata koji su potpuni početnici kao i onima koje žele da unaprede svoje veštine rada na računaru.

Obuka se sprovodi u okviru operativnog programa Microsoft Windows, a programi u kojima se radi su: Microsoft Word program za obradu teksta, Microsoft Excel program za tabelarne proračune, Power point, program za izradu prezentacija. Polaznici će takođe savladati osnove korišćenja računara.