SOFT SKILLS

Soft skills su veštine koje postoje kao deo emocionalne inteligencije. One nas određuju kao lidera, pregovarača, timskog igrača, motivatora, komunikatora i slično.

Neki ljudi poseduju u većoj, a neki u manjoj meri razvijene ove osobine. Fenomenalno je to što se ove veštine mogu učiti i usavršavati.