PRODAJNE I PREZENTACIJSKE VEŠTINE

Kada pitate uspešne poslovne ljude koja je bila najitnija neformalna edukacija koju su pohađali u svom radnom veku, najčešće ćete doći do odgovora da je to bila neka edukacija iz oblasti prodaje ili trening prezentacijskih veština.

Kojim god poslom da se bavimo mi zapravo prezentujemo i prodajemo našu uslugu ili proizvod.

Bilo da ste prodavac u prodavnici, komercijalista, menadžer, farmaceut, lekar, vlasnik klinike, vrtića, kafića, advokat, arhitekta, knjigovođa, ako nemate dobre prodajne i prezentacijske veštine teško da ćete biti uspešni.

Pa čak i ako ste naučnik koji se bavi nuklearnom fizikom, ako ne umete da prodate svoju ideju i prezentujete svoj naučni rad kako bi ljudi shvatili koju korist mogu imati od vašeg rada, svakako nećete uspeti.

Ovaj trening je upravo zbog toga kreiran. Da od vas napravi dobrog prodavca bilo kojom profesijom da se bavite.