COACHING

Prema definiciji ICF (International Coaching Federation) coaching je interaktivni pristup koji omogućava pojedincu, timu, preduzeću ustanovi ili organizaciji da razvije svoje potencijale i brže i efikasnije dostigne bolje rezultate.

Coach je stručna osoba koja poznajući proces i načine za promenu, pomaže klijentu da poboljša svoje performanse, da ojača veštine, resurse i kreativnost koju poseduje i poboljša kvalitet svog života. Coach je neko ko ne daje savete, ne govori šta treba da se uradi već postavljanjem odgovarajućih pitanja navodi klijenta da sam dođe do odgovora.